Η Alfa Cleaners, αναγνωρίζοντας ότι η δέσμευσή της στην ποιότητα αποτελεί σημείο κλειδί για την επιτυχία της,  έχει καθορίσει μία Πολιτική Ποιότητας συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της και τις ανάγκες της αγοράς.

Στόχος της Πολιτικής μας είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος υποστήριξης με πρωτεύων σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών μας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η εταιρεία διαθέτει:

  • άρτια οργάνωση
  • μέσα προηγμένης τεχνολογίας

και δεσμεύεται για:

  • αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας
  • αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής
  • χρήση απορρυπαντικών – σαπουνιών – μαλακτικών – χημικών τελευταίας τεχνολογίας

 

Αναγνωρίζοντας ότι η φύση των υπηρεσιών που παρέχουμε εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας, φροντίζουμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες διαθέτοντας έμπειρο στελεχικό δυναμικό, του  οποίου η συνεχής ενημέρωση αποτελεί άμεση προτεραιότητα.  Μέσω της εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης ικανοποιούμε τόσο τις προσωπικές φιλοδοξίες των εργαζομένων μας  όσο και τις μελλοντικές ανάγκες της Εταιρείας.

Στην Alfa Cleaners η ποιότητα είναι ευθύνη κάθε εργαζόμενου. Κάθε ένας με τον οποίο συνεργαζόμαστε, τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου εργασίας, είναι ο πελάτης και αξίζει υπηρεσίες ποιότητας. Οι συνεχείς βελτιώσεις του συστήματος προς επιδίωξη της ποιότητας είναι θεμελιώδης και ακρογωνιαίος λίθος της  φιλοσοφίας μας και για αυτό το σκοπό ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας συνεργάζεται με όλους τους εργαζόμενους.